Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2013

youmustgotitgoinonyounglady
14:01
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromlugola lugola viatypromantykaq typromantykaq
youmustgotitgoinonyounglady
14:00
13:59
6961 7351
Reposted fromamatore amatore viatypromantykaq typromantykaq
youmustgotitgoinonyounglady
13:57
1404 b0fc
Reposted fromuszkowo uszkowo viatypromantykaq typromantykaq
youmustgotitgoinonyounglady
13:57
1579 cc9a
Reposted frommoniamagda moniamagda viatypromantykaq typromantykaq
youmustgotitgoinonyounglady
13:56
Moim życiem rządzi przypadek. Konkretnie - wołacz: o kurwa!
Reposted frommexicomagico mexicomagico viacountingme countingme
youmustgotitgoinonyounglady
13:55

mon ron
Reposted fromhogwarts hogwarts vianikotyna nikotyna
youmustgotitgoinonyounglady
13:54
0251 008e
Reposted fromdoedeer doedeer viatypromantykaq typromantykaq
youmustgotitgoinonyounglady
13:51
9780 1afe
Reposted frombreathwind breathwind viatypromantykaq typromantykaq
youmustgotitgoinonyounglady
13:50
- Nie lubię, kiedy coś w życiu mi nie wyjdzie.
- Na przykład parabola.
— matfiz dyskutuje o życiu
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 vianotforgetme notforgetme
youmustgotitgoinonyounglady
13:47
youmustgotitgoinonyounglady
13:45
1842 2e72
Reposted fromcountingme countingme viaahjou ahjou
youmustgotitgoinonyounglady
13:43
Wiedziała że jest inna.Zawsze chciała być kimś wyjątkowym.Kimś oryginalnym. Żyć inaczej niż każdy. Nie chciała być wszystkimi ani nazywać się każda.Nie chciała być pierwszą lepszą. Była niedostępna. Tajemnicza. Ostrożnie wybierała przyjaciół, lecz mimo tego często była zraniona. Była po prostu zbyt ufna i naiwna. I nadal jest. Jednak uśmiecha się. Potrafi odnaleźć magię chwil.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaLookrecja Lookrecja
13:43
youmustgotitgoinonyounglady
13:42
8412 2a4d
youmustgotitgoinonyounglady
13:42
Chcesz coś zrobić to, to zrób.
Po prostu ogarnij się i działaj.
Nie twórz problemów tylko je rozwiązuj.
— klucz do zrealizowania tego co chcę
Reposted fromane ane viamefir mefir
youmustgotitgoinonyounglady
13:41
- Coś nie tak z twoim zdrowym rozsądkiem?
- On chyba zdechł...
— stypy mu nie wyprawię.
Reposted fromwerterowska werterowska viamefir mefir
youmustgotitgoinonyounglady
13:40
Jest część mnie, która zawsze będzie przestraszona ...
— Smile Empty Soul
Reposted fromIriss Iriss viamefir mefir
youmustgotitgoinonyounglady
13:40
1049 bd45


`Uspokój burzę w  sobie ` 

`I.
Reposted fromzenibyja zenibyja viamefir mefir
youmustgotitgoinonyounglady
13:39
TO spojrzenie, kiedy czujesz się rozbierana wzrokiem.
— samo-świadomość pnie się do góry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl